Oralna hirurgija

- Vadjenje neizniklih zuba, najčesće umnjaka
- Odstranjivanje vrha korena kod inficiranih zuba
- Uklanjanje nisko pripojene resice koja povezuje gornju usnu i desni kod dece
- Pripreme za izradu proteze kod pacijenata koji su imali teška vadjenja zuba i posledično neravan vilični greben
- Odstranjivanje cista i tumora koji se javljaju u usnoj duplji.

Pre intervencije

Obavezujući stav naše ordinacije je da je pre bilo koje intervencije – usluge, izuzev urgentnih slučajeva, potrebno napraviti O.P.T. snimak, a po potrebi i mali retroalveolarni snimak „sumnjivog zuba”.

Iskustvo

Pored saradnje i konsultacija sa profesorima sa Klinike za oralnu hirurgiju i implantologiju Novi Sad, od februara 2018. godine oralno-hirurške intervencije u ordinaciji vrši spec.dr Ivan Ljubičić.

Oralna hirurgija


Hirurško izvlačenje impaktiranih (neizraslih) zuba

Ova intervencija se vrši da bi se neiznikli zub postavio na svoj odgovarajući položaj gde će vršiti svoju funkciju. Ovo se radi u sklopu ortodontske terapije - nameštanje zuba silom vuče, pomoću žica i bravica. Da bi se na zub postavila bravica potrebno mu je prehodno hirurški pristupiti. Ova intervencija radi se pod lokalnom anestezijom.

 

Hirurško uklanjanje viličnih cista (enukleacija, cistektomija)

Ciste su šupljine u kosti (ovom slučaju viličnoj) ispunjene tečnošću. Da bi se uklonile potrebno im je prethodno hirurški pristupiti. Intervencija se radi pod lokalnom anestezijom, a preostala šupljina se može popuniti veštačkom kosti (bio oss) ili se prepustiti "prirodnom zarastanju".

 

Resekcija korena zuba (apikotomija)

Radi se kada je inficiran zub nemoguće sanirati samo obradom kanala korena i vađenjem živca, kao iz drugih razloga. Postupak podrazumeva hirurško pristupanje vrhu korena zuba i njegovo skraćivanje za deo koji je inficiran. Intervencija se radi pod lokalnom anestezijom.

 

Disekcija zuba

Postupak odstranjivanja jednog ili više inficiranih korenova zuba da bi se preostali koren iskoristio kao nosač za protetsku nadoknadu.Radi se pod lokalnom anestezijom. 

 

Hirurško vađenje zuba

Vrši se kada se zub ne može izvaditi na klasičan način, pa mu se prvo hirurški pristupa da bi se oslobodio put za njegovo vađenje. Postupak se vrši u lokalnoj anesteziji.

 

Vađenje zuba (ekstrakcija)

Vrši se kada je zub nemoguće sanirati na neki drugi način. Intervencija se radi pod lokalnom anestezijom pri čemu se nastoji da se napravi što manje lokalno traumiranje tkiva te omogući što brži oporavak.

Važno!

Pacijenti koji se odlučuju za oralno-hiruršku intervenciju u našoj ordinaciji, dobijaju pisana i usmena uputstva o tome kako se ponašati pre i nakon intervencije.

Poštovanje ovih uputstava, kao i rad po strogim propisima dezinfekcije i sterilizacije, svode postoperativne kompikacije (kao što su bol i veliki otoci) na minimum.

Primeri iz prakse

Tehnologija

Kod pojedinih pacijenata, uz njihovu informisanost i saglasnost, postoji mogućnost ugradnje veštačke kosti - "bio oss" i zaštitne membrane, radi bržeg zarastanja većih koštanih defekata.

O nama

1992. godine, prelaskom iz državne u privatnu praksu, dr Ahmet i Bojana Idrizović osnivaju stomatološku ordinaciju u ulici Vojvođanskih brigada i nakon 10 godina ordinacija se premešta u Ćirpanovu 13.

Veliki broj stalnih pacijenata i njihovih porodica koji su poverili zdravlje svojih zuba oridnaciji najbolje govori o kvalitetu izvršenih stomatoloških usluga.

Ordinacija pruža sve vrste stomatoloških usluga uz podršku i praćenje stanja pacijenata nakon obavljenih intervencija.

 

Korisni linkovi

Dental Care Every Day: A Caregiver's Guide
Svakodnevna nega zuba

Dental care - child
Nega zuba kod dece

American Dental Association - MouthHealthy - Oral Health
Oralna higijena

 

Princip rada

Pregled - saveti - konsultacije koje obave lekari naše ordinacije su besplatni i neobavezujući.

Obavezujući stav ordinacije je da pre bilo koje ozbiljne intervencije pacijent obezbedi OPT snimak obe vilice sa svim zubima, a po potrebi i snimak sumnjivog zuba, što se može obaviti u samoj ordinaciji.

Kontakt

 • Telefoni:

  +381 21 548 988 / +381 65 8548988

 • Email:
  abidrizovic@gmail.com
 • Adresa:
  Ćirpanova 13
  21000 Novi Sad
  Srbija