Informacije


Kako do dijagnostike i terapije?

 

Vašu posetu možete najaviti putem telefona, e-maila, skype-a ili dolaskom u ordinaciju lično. Radno vreme ordinacije je:

 • od 13:00 do 20:00 časova (ponedeljak, utorak i četvrtak)
 • od 10:00 do 17:00 časova (sreda)
 • od 13:00 do 20:00 časova (petak)

Ukoliko želite da nas kontaktirate putem skype-a (korisničko ime: AB-dr-Idrizovic - svake srede od 17:00 do 18:00 časova):

Potrebni koraci od stupanja u kontakt sa našom ordinacijom do završetka terapije (intervencije):1. korak


U cilju dobre dijagnoze, u mestu vašeg boravka, obezbedite digitalni ortopan snimak Vaše gornje i donje vilice i elektronskim putem nam dostavite na e-mail: abidrizovic@gmail.com ili snimite na CD i dostavite preporučenom pošiljkom na adresu: Ćirpanova 13, 21000 Novi Sad, Srbija

2. korak


Po prijemu i izvršenom specijalističkom pregledu snimka, a na osnovu Plana stomatološke intervencije, utvrdićemo potrebno vreme (u satima ili danima) i planiranu cenu radova, o čemu ćemo Vas obavestiti.

3. korak


Ukoliko nam elektronskim putem potvrdite da prihvatate potrebno vreme za intervenciju i planiranu cenu usluga, u dogovoru sa Vama, utvrdićemo dinamiku i rokove za realizaciju stomatološke intervencije u našoj ordinaciji.

4. korak


Pre početka intervencije u ordinaciji, izvršićemo kontrolni pregled i ako je potrebno, opredelićemo se i za ciljani snimak zuba i korekciju Plana stomatološke intervencije i cene! Ukoliko ste naši sugrađani kontaktirajte nas lično ili telefonom!- Specijalističko-konsultativni pregled, savet kao i plan rada, sa ponuđenom cenom potrebne intervencije, kao i bonusi - popusti koji se daju kod protetskog zbrinjavanja, je besplatan.

- Kod vađenja više zuba, ako su zubi koji se vade sa iste strane u bilo kojoj vilici popust je 50%.

- Kod pacijenata kojima će biti rađen protetski rad - nadoknada izgubljenih zuba, a koji zahteva obimniju pripremu zuba nosača, lečenje dva i više zuba popust je 50%, odnosno - plaća se svaki drugi lečen zub.

- Posebnu pogodnost ističemo u radu kod dece, a čiji su roditelji naši pacijenti – jednom do dva puta deca bivaju nagrađena tako što roditelji ne plaćaju pruženu uslugu ordinaciji, već odgovarajuću sumu - poklone detetu, kao nagradu koju je svojim ponašanjem zaslužilo

- Kod pacijenata koji su protetski zbrinuti u našoj ordinaciji, usluge kao što su uklanjanje mekih naslaga i zubnog kamenca, primena koktel spreja u terapijske svrhe, lokalna aplikacija leka /afte, dekubiti-ujedi/ kao i lečenje soluks – zepter lampom, dobijaju gratis u trajanju od dve godine.

- Kod pacijenata kojima su rađene proteze – totalne ili parcijalne, svaki pacijent dobija kutiju za odlaganje istih kao i 1-2 tube gingival-gela, koji se koristi prvih dana privikavanja.

Ordinacija DR IVAN LJUBIČIĆ je pripremila poseban program za svoje pacijente koji planiraju putovanja i godišnji odmor.

Do kraja meseca jula, svaki detaljan pregled i jedna usluga su gratis, kada pacijentu treba izvršiti više usluga.

Zubni nakit - Postavlja se u potpunosti neinvazivnom metodom. Nakit se za zub vezuje lepkom. U zavisnosti od želje pacijenata, može se ugraditi nakit od veštačkog dijamanta, zlata, cirkon ili pravi dijamant. Ugrađen nakit može, ukoliko se vodi računa, da stoji i do godinu dana, a po potrebi se može i samostalno skinuti i da pritom ne ostane nikakav trag niti oštećenje na zubu.

Kod većeg broja intervencija, kao i kod obimnijih protetskih radova, naša ordinacija, a na vaš zahtev izdaje vam "listing" izvršenih usluga sa overom - pečatom  i potpisom vlasnika ordinacije.

Garancija za izvršene/pružene usluge je najmanje zakonom predviđenim rokom, ali ukoliko se pacijent bude strogo pridržavao uputstava koja će dobiti po završetku usluga – intervencija koje mu budu pružene u našoj ordinaciji, a to se posebno odnosi na protetske radove, garancija može da bude i znatno duža.

"Listing“ izvršenih usluga  sadrži datum, naziv usluge, kao i izvršioca iste.

Kod obimnijh radova, kao i većeg broja pripremnih intervencija na zubima koji se "pripremaju" za protetski rad, spremni smo ponuditi plaćanje u više rata, o čemu se zajednički dogovaramo.

Dinamika, kao i naćin plaćanja se sačinjava u pisanoj formi, na memorandumu naše ordinacije i to se overava pečatom i potpisom.

Dogovor sačinjavamo u dva, odnosno tri primerka. Treći primerak je potreban ukoliko naša ordinacija ima ugovor sa firmom u kojoj pacijent radi.

U slučaju odustajanja ili pomeranja dogovorenog roka, molimo Vas da promenu najavite najmanje 48 sati od zakazanog termina (kod većeg broja rezervisanih datuma), odnosno najmanje 24 časa unapred (za jednu zakazanu uslugu).

O nama

1992. godine, prelaskom iz državne u privatnu praksu, dr Ahmet i Bojana Idrizović osnivaju stomatološku ordinaciju u ulici Vojvođanskih brigada i nakon 10 godina ordinacija se premešta u Ćirpanovu 13.

Veliki broj stalnih pacijenata i njihovih porodica koji su poverili zdravlje svojih zuba oridnaciji najbolje govori o kvalitetu izvršenih stomatoloških usluga.

Ordinacija pruža sve vrste stomatoloških usluga uz podršku i praćenje stanja pacijenata nakon obavljenih intervencija.

 

Korisni linkovi

Dental Care Every Day: A Caregiver's Guide
Svakodnevna nega zuba

Dental care - child
Nega zuba kod dece

American Dental Association - MouthHealthy - Oral Health
Oralna higijena

 

Princip rada

Pregled - saveti - konsultacije koje obave lekari naše ordinacije su besplatni i neobavezujući.

Obavezujući stav ordinacije je da pre bilo koje ozbiljne intervencije pacijent obezbedi OPT snimak obe vilice sa svim zubima, a po potrebi i snimak sumnjivog zuba, što se može obaviti u samoj ordinaciji.

Kontakt

 • Telefoni:

  +381 21 548 988 / +381 65 8548988

 • Email:
  abidrizovic@gmail.com
 • Adresa:
  Ćirpanova 13
  21000 Novi Sad
  Srbija