O nama


Naš pristup

1992. godine, prelaskom iz državne u privatnu praksu, dr Ahmet i Bojana Idrizović osnivaju stomatološku ordinaciju u ulici Vojvođanskih brigada i nakon 10 godina ordinacija se premešta na adresu Ćirpanova 13.

Tokom 30 godina, rad po pravilima struke - Lege artis se nije menjao. Unapredili su se materijali i tehnologije koji su se uvrstili u svakodnevnu stomatološku praksu, preko sertifikovanih kurseva.

Od početka rada ordinacije, obavezujući stav od koga se ne odstupa je da se pre svake ozbiljnije intervencije, obezbedi rendgenski snimak obe vilice, a po potrebi i pojedinačni snimak sumnjivog zuba - koji se može napraviti i u samoj ordinaciji.

Specijalistički pregledi koji se obavljaju u ordinaciji su besplatni i ne obavezuju da se predloženi planovi stomatoloških intervencija realizuju u našoj ordinaciji.

Ambulantni prostor i čekaonica su iz bezbednosnih razloga pod video nadzorom 24 sata.

Od marta 2021. godine, ordinacija dobija prostoriju za oralnohirurške intervencije i menja naziv u DR IVAN LJUBIČIĆ.

 

Naš tim stomatologa

Dr Ahmet Idrizović, specijalista stomatološke protetike

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završio je u Beogradu, na VMA i Stomatološkom fakultetu, 3 meseca pre roka, po preporuci prof. dr D. Branovačkog i prof.dr B. Grkovića. U periodu od 1975. do 1979. godine, dr Idrizović je bio rukovodilac Stomatološke službe Doma zdravlja Novi Sad. Odlukom Veća Medicinskog fakulteta vodio je praktičnu nastavu studentima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, školske 1970/71. godine.

Odlukom Veća za naučnoistraživački rad, postdiplomske studije i specijalizacije, 1978. godine imenovan je za mentora zubnim lekarima na specijalizaciji iz stomatološke protetike. Godine 1987. na Klinici za stomatologiju VMA, bio je na inovaciji-subspecijalizaciji iz metal keramike, frez tehnike i teleskop kruna.

1992. godine zajedno sа spec.dr Bojanom Idrizović osniva privatnu stomatološku ordinaciju AB dr Idrizović.

Dr Ahmet Idrizović, specijalista stomatološke protetike, pruža sve stomatološke usluge, s akcentom na protetske usluge: privremene krunice, mostove i proteze, metalokeramičke krunice i mostove, totalne i parcijalne proteze, kao i izradu bezmetalnih krunica, malih mostova i viner pločica.

Posebno naglašavamo njegovo dugogodišnje iskustvo u izradi skeletiranih proteza sa raznim sistemima za retenciju i stabilizaciju kao što su atečmeni Ceka-revaks, metalni jahači sa prečkom i teleskop krunice. Mnogi naši pacijenti mogu se pohvaliti trajnošću ovakvih radova od preko 15 pa i 20 godina.

Od marta 2021. godine angažovan je kao saradnik i konsultant.


Dr Bojana Idrizović, specijalista opšte stomatologije

Stomatološki fakultet je završila u Beogradu, kao i specijalizaciju koja je obuhvatala tri grane stomatologije. Tokom radnog staža stekla je zavidna iskustva u radu sa decom (OŠ Petefi Šandor), kao i u rešavanju komplikovanih slučajeva u oblasti endodoncije - "neizlečivi zubi", zubi sa zakrivljenim korenovima i neprohodnim kanalima.

1992. godine, zajedno sa dr Ahmetom Idrizovićem osniva privatnu stomatološku ordinaciju AB dr Idrizović, prenoseći svoje iskustvo iz državne službe i koristeći izuzetan psihološki pristup u pridobijanju poverenja pacijenata, zajedno sa dr Ahmetom Idrizovićem ostvaruje ogroman uspeh u terapji pacijenata koji se odlučuju za usluge ordinacije.

Dr Bojana Idrizović, specijalista opšte stomatologije, pruža usluge iz oblasti - protetika, konzervativa i endodoncija, kao i lečenje bolesti usta, stomatološki pregled za decu, zalivanje fisura, ekstrakcija mlečnih zuba, endodontska terapija zuba u dece i drugo.

Od marta 2021. godine angažovana je kao saradnik i konsultant.


Spec.DR IVAN LJUBIČIĆ, specijalista oralne hirurgije

Spec.DR IVAN LJUBIČIĆ, specijalista oralne hirurgije, od 2011. godine zaposlen u ordinaciji gde uz rad sa dr Ahmetom i dr Bojanom Idrizović i konsultacije o samom izvođenju intervencija, planovima terapija, pristupu pacijentima i komunikaciji, unapređuje svoje znanje iz stomatološke protetike i bolesti zuba, kao i uspeh u terapiji kod velikog broja pacijenata.

Stomatološki fakultet završio je u Pančevu. Na istom fakultetu, u svojstvu demonstratora, radio je na vežbama iz oralne hirurgije i anesteziologije. Staž je obavio na VMA u Beogradu.

DR IVAN LJUBIČIĆ pruža usluge iz opšte stomatologije: stomatološki pregled, plombiranje kompozitnim plombama, lečenje kanala korena zuba, vađenje zuba, skidanje zubnog kamenca, protetski radovi, kao i intervencije iz oblasti oralne hirurgije.

U februaru 2018. položio specijalistički ispit iz oralne hirurgije na klinici za stomatologiju u Novom Sadu.

Od marta 2021. zaposleni i osnivač ordinacije DR IVAN LJUBIČIĆ.

O nama

1992. godine, prelaskom iz državne u privatnu praksu, dr Ahmet i Bojana Idrizović osnivaju stomatološku ordinaciju u ulici Vojvođanskih brigada i nakon 10 godina ordinacija se premešta u Ćirpanovu 13.

Veliki broj stalnih pacijenata i njihovih porodica koji su poverili zdravlje svojih zuba oridnaciji najbolje govori o kvalitetu izvršenih stomatoloških usluga.

Ordinacija pruža sve vrste stomatoloških usluga uz podršku i praćenje stanja pacijenata nakon obavljenih intervencija.

 

Korisni linkovi

Dental Care Every Day: A Caregiver's Guide
Svakodnevna nega zuba

Dental care - child
Nega zuba kod dece

American Dental Association - MouthHealthy - Oral Health
Oralna higijena

 

Princip rada

Pregled - saveti - konsultacije koje obave lekari naše ordinacije su besplatni i neobavezujući.

Obavezujući stav ordinacije je da pre bilo koje ozbiljne intervencije pacijent obezbedi OPT snimak obe vilice sa svim zubima, a po potrebi i snimak sumnjivog zuba, što se može obaviti u samoj ordinaciji.

Kontakt

 • Telefoni:

  +381 21 548 988 / +381 65 8548988

 • Email:
  abidrizovic@gmail.com
 • Adresa:
  Ćirpanova 13
  21000 Novi Sad
  Srbija